Pic 1

מבוא לביוגרפיה של שושנה :

 

שושנה נולדה בכ"ו בתשרי ה'תרפ"ז = 4 באוקטובר 1926 בבירת תימן צנעא כבתם האחרונה של שמעון ג"אמל בן שלמה ונעמי ושל רומיה בת אברהם ויונה שרעבי.


היא נקראה שמעה, שמשמעותו נר.


אמה רומיה נפטרה ממחלת הטיפוס ארבעה חודשים אחרי לדתה של שמעה, ואחותה תורכיה בת ה-12 שנה (היא מלכה תם בירושלים) גידלה אותה בעזרת הנקות מאמהות אחרות בשכונה.


כל יתר קורותיה וקורות משפחתה הרי הם כתובים בספריו של בעלה יוסף, "מגולה לגולה, בתוך השואה, עד ראשית הגאולה" (1997) וב "זכרונות לבית בן ברית" (2005).

 


אתם מוזמנים לקראם שם.

 

Design and Built By Elgov Assaf - Assaf@TechTouch.co.il