Pic 1

מבוא לביוגרפיה של יוסף בן ברית :

 

יוסף נולד ב י"ז בשבט ה'תרפ"ה = 11 בפברואר 1925 בעיר הצפון-גרמנית המבורג – HAMBURG .


היה בנם השני של ארנסט-אלעזר בונדהיים ויוהנה מבית גלוקשטאדט.


נקרא בעברית יוסף-משה בן אלעזר , ע "ש סבו, אב-אמו יוסף משה גלוקשטאדט, אחרי שאחיו הבכור נקרא ע"ש אב-אביו נתן בונדהיים.


ברישום האזרחי נקרא MANFRED Moritz BUNDHEIM
, וכך נקרא בחיי היום-יום כל עוד שהה בהמבורג.

אחרי זה השתנו שמותיו בהתאם לנסיבות ולמקומות בהם שהה.


קורותיו וקורות משפחתו הרי הם כתובים בפירוט בספריו "מגולה לגולה, בתוך השואה, עד ראשית הגאולה" (1997) ; - בחוברתו "הישרדות בשואה – מקרים שקרו לי בשואה" ( 2009 ) ובספרו "זכרונות לבית בן ברית" (2005).


על השאלה מתי, מהיכן , מדוע וכיצד הגיעו אבות-אבותיו לעיר צפונית זו, תמצאו תשובות בספרו ההיסטורי "האגדה לבית הנריק" (1995) ובמבוא ההיסטורי לתרגום "30 הדרשות של שמואל יחייא לחגים, 1629-המבורג" (2003).


אתם מוזמנים לקראם שם.

 

Design and Built By Elgov Assaf - Assaf@TechTouch.co.il